Σκοπός

Σκοπός του εργαστηρίου είναι: α) να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη της προπονητικής με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, β) να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού αθλητισμού μέσα από την επιστημονική υποστήριξη αθλητών και προπονητών και γ) να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να προωθεί δράσεις αύξησης της φυσικής δραστηριότητας και υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού.

 διαβάστε περισσότερα...  διαβάστε περισσότερα...  διαβάστε περισσότερα...  διαβάστε περισσότερα...